top of page

ARTICLE 1: ORGANITZADORS

 

La Mitja Marató de muntanya, el trail i la caminada popular Pedralbes Antena Solidària estan organitzats pel Col·legi Major Universitari Pedralbes juntament amb l’Associació de veïns de Pedralbes.

 

ARTICLE 2: DATA, RECORREGUT, HORARI i PARKING

La cursa es celebrarà el dia 12 de novembre de 2023.

Consta de tres modalitats:

•            Mitja marató de muntanya (22,5 km). Desnivell: +935 m.

•            Trail (11 km). Desnivell: + 435 m.

•            Caminada popular (8km). Desnivell: +290 m.

 

Track del recorregut:

•            Mitja marató de muntanya (22,5 km)

o            https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15449000

•            Trail 11 km

o            https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15388098

•            Caminada popular

o            https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12169953

 

El recorregut estarà marcat, degudament senyalitzat amb cinta i/o pintura ecològica, senyals i/o calç. Els participants no podran sortir del recorregut marcat. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes aliens molt improbables.

 

HORARI SORTIDA

Es fa la plaça del Monestir, un espai ampli ia l'aire lliure.

08.00h – 8.45h Lliurament de dorsals (residents fora de Barcelona i sota petició*)

09.00h Sortida de la Mitja Marató de muntanya

09.30h Sortida del trail

09.35h Sortida de la caminada popular

10.30h Botifarrada popular

11.30h Entrega de premis i trofeus*

*L'horari és aproximat i dependrà de l'hora d'arribada dels guanyadors de les dues modalitats.

Cada participant rebrà informació detallada del calaix que li correspon, i haurà de sortir en aquest calaix al´hora programada. No podreu entrar al calaix ni abans ni després del seu horari programat.

 

PÀRQUING

Zona de pàrking: darrera del Montestir a la esquina dels carrers Montevideo i Castellet

 

 

ARTICLE 3: INSCRIPCIONS

Les inscripcions on-line estaran obertes fins a l'10 de novembre a les 11:00 (els inscrits a partir del dia 1 de novembre a les 21:00h duren el dorsal no personalitzat). Es tancaran inscripcions quan s'hagin assolit els 500 participants.

Inscripció no federats: Cal afegir +3 € al preu d'inscripció en concepte d'assegurança en cas que no estiguis federat. Hauràs de presentar la llicència federativa o assegurança pertinent en el moment de recollida del dorsal. En cas de no presentar-ho, s'haurà d'abonar l'import.  A través de la pàgina web oficial de la cursa www.antenasolidaria.cat a l'apartat “Inscripcions” de la barra de menú superior.

Es tancaran inscripcions quan s'hagin assolit els 500 participants.

Un cop inscrits a Pedralbes Antena Solidària teniu dret a:

•            Cronometratge

•            Avituallament durant i després de la prova

•            Servei de guarda-roba

•            Bossa del corredor de la prova

 

PACK FAMILIAR (CAMINADA POPULAR)

El pack familiar s'aplica a les famílies amb fills menors de 12 anys i no dóna dret a una camiseta. Un cop inscrits heu d'enviar un correu a info@antenasolidaria.cat (assumpte: "PACK FAMILIAR") amb la relació de noms de la família.

 

 

ARTICLE 4: RECOLLIDA DE DORSALS, XIP I SAMARRETA

El dia de la cursa no es lliuraran dorsals.*

Podran recollir-los a la botiga Camp Base - Intemperie (Carrer Villaroel n. 184) el dia 11 de novembre:

•            Divendres 10 de novembre: 17.00 h – 20.00 h

•            Dissabte 11 de novembre: 10.30h – 13.30h

* De manera extraordinària es podran lliurar dorsals a residents fora de Barcelona abans de la cursa. La petició s´haurà d´enviar a info@antenasolidaria.cat abans del 9 de novembre a les 21 hores, sota l´assumpte “Petició de dorsal”. Hi haurà d’indicar DNI, ciutat, nom i cognoms.

El dia de la cursa tots els productes (gels, barrets, etc.) que duguin els participants han de venir marcats de casa amb el dorsal. L’organització farà una revisió aleatòria abans de la sortida.

 

 

ARTICLE 5: INFORMACIÓ AL CORREDOR

El temps màxim per fer el recorregut serà de 105 minuts per la trail 11K, de 180 minuts per la mitja marató i sense límit per la caminada popular. L´organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d´assegurar-se que arribin a meta. Si es dóna el cas, caldrà respectar les indicacions dels jutges de la cursa. Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació. Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament a l’organització mitjançant els voluntaris distribuïts al recorregut o el control de pas més proper al lloc de la retirada. La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització. L’organització es guarda el dret de posar un control de pas en qualsevol punt del recorregut i es verificarà a l’arribada que tots els participants hagin passat per aquest. Si no és així, serà motiu de desqualificació.

 

 

ARTICLE 6: CONDICIÓ DELS CORREDORS

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats i no federats.

En cas de no ser major d'edat el dia de la cursa, és obligatori presentar emplenat el document "Autorització de menors" (el trobareu a l'apartat INFORMACIÓ del menú principal) a recollir el dorsal.

Es recomana que els més menuts tinguin sempre a la vostra disposició una persona adulta per a qualsevol incidència.

La caminada popular es realitza en un ambient familiar i s'aconsella anar en grup sempre procurant no obstaculitzar el pas a altres concursants de la caminada.

S'estableixen les següents categories (masculins i femenins). De manera que si un sub 23 guanya a la classificació general, guanyarà a les dues categories:

Sub 23: 13-23 anys

General: 24 anys o més

A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs. Lorganització pot valorar realitzar algunes excepcions per a casos particulars.

No hi ha condició d'edat mínima per participar a la caminada popular.

Els corredors majors d’edat que participin a la trail ho fan sota la seva responsabilitat. S´assumeix que escullen la modalitat de participació que millor s´adapti a la seva capacitat física i mental.

Els inscrits a la cursa participin voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició. Per això, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

 L'organització no es fa responsable de la pèrdua o l'oblit d'objectes durant el desenvolupament de l'esdeveniment.

 

 

ARTICLE 7: CONDICIONS D’ÚS DEL DORSAL

Per poder participar i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal propi que l’organització ha escollit. Cada dorsal és personal i intransferible. Només pot ser portat per la persona que li pertoca.

És important que el dorsal quedi col·locat a una zona visible. Es facilitaran imperdibles per a aquesta finalitat. Els corredors que participin sense dorsal quedaran exclusos de la classificació.

 

 

ARTICLE 8: TROFEUS, OBSEQUIS I PUBLICACIÓ DE LES CLASSIFICACIONS

Seran premiats els corredors de corredors dels trails que es classifiquin entre la primera i tercera posició per a la categoria Sub 23 i General. Els premiats obtindran un trofeu i algun obsequi a determinar.

També es premiarà el club més ràpid de la Mitja Marató i la 11K. Per determinar la classificació, computaran els 4 millors temps de l'equip (femení i masculí). El mètode de càlcul s'estableix a la suma dels 4 temps més ràpids i es donaran 4 medallas al club que guanyi la Mitja Marató i la 11K.

Els obsequis per participants es lliuraran quan es recolli el dorsal al punt de recollida esmentat anteriorment. L'obsequi es compon d'una camiseta oficial de la cursa, a parts d'altres petits obsequis.

Les classificacions sortiran a la pàgina web oficial www.antenasolidaria.cat.

 

 

ARTICLE 9: INFORMACIÓ DE SALUT

La cursa disposa de l’assegurança obligatori però no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar els participants i espectadors durant aquesta competició, si bé vetllarà per evitar-los. L’organització recomana als participants fer una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

 

 

ARTICLE 10: AVITUALLAMENTS I PRESTACIONS

Dins la zona d´avituallament només es podrà circular en un sol sentit d´entrada i sortida.

Als avituallaments, caldrà rendir-se les mans abans d´entrar i respectar les distàncies de seguretat. En cas d´agafar el sòlid, és menjarà forà dels límits de la zona d´avituallament a la zona on es situïn les bosses per recollir les deixalles.

Hi haurà més d´una taula distribuïdes i separades per facilitar diferents punts d´avituallament.

Els participants disposaran dels següents avituallaments:

•            Mitja Marató: un sòlid (amb begudes isotòniques, aigua, fruita i aliments propis per a esportistes) a Can Cuiàs, dos líquids (begudes isotòniques i aigua) a l'esplanada de la Mare de Déu de Collserola, més l'avituallament final a la Plaça del Monestir.

•            Trail 11K i caminada popular:  Un líquid (begudes isotòniques i aigua) a l'esplanada de la Mare de Déu de Collserola més l'avituallament final a la plaça del Monestir.

A l´avituallament de l´arribada es donarà avituallament una sola vegada per corredor. Només es podrà accedir una vegada i es sortirà cap a un lloc amb prou espai.

Per les modalitats de mitja marató i trail és obligatori dur un recipient (tipus got, cantimplora) per poder fer els avituallaments durant el recorregut de la cursa.

 

 

ARTICLE 11: MEDI AMBIENT

La cursa es realitza a un Parc Natural. Cal que tots els corredors mostrin respecte al medi ambient i respectin les normes referides al Parc Natural. El seu incompliment significarà la desqualificació del corredor. No està permès llençar cap tipus de deixalla ni a la zona urbana ni forestal. Tots els gots i papers que es puguin utilitzar a l'avituallament i botifarrada de la Plaça del Monestir caldrà llençar-los a les papereres muntades per l'organització.

 

 

 

 

ARTICLE 12: DEVOLUCIONS

Un cop efectuada la inscripció de la prova, no es realitzarà cap devolució de l’import.

En cas de no poder participar a la cursa solidària per motius aliens, seràs convidat a gaudir de la jornada amb l’organització des de la plaça del Monestir.

Les propostes de millora es faran per escrit una vegada finalitzada la cursa. Totes les propostes seran ben rebudes per tal de poder millorar any rere any l'Antena Solidària.

L'Antena es reserva el dret de cancel·lar la cursa abans de la sortida si hi ha amenaces a la integritat física dels participants a causa de circumstàncies externes a l'organització.

L'organització no assumeix responsabilitat pels despeses addicionals relacionades amb la inscripció, com ara allotjament o transport, en cas que l'esdeveniment sigui cancel·lat.

Si la situació ho requereix, l'organització podrà dur a terme les modificacions següents:

a) Modificar els itineraris.

b) Implementar recorreguts alternatius.

c) Ajustar els horaris de sortida.

 

 

ARTICLE 13: AUTORITZACIÓ DELS DRETS PERSONALS

Els participants autoritzen a l’organització, la seva imatge, amb les fotografies que puguin fer-se al llarg de l’esdeveniment, mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit temporal. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació i la marca esportiva realitzada.

 

 

ARTICLE 14: PROTECCIÓ DE DATS

Usos i finalitats de les dades: Les dades (nom, correu electrònic, sexe i edat) del participant seran emmagatzemades a la base de dades de Trail Antena Solidària (Col·legi Major Universitari Pedralbes amb CIF (Q0868012F) i direcció (Av. Pearson) 27 - 29, 08034, Barcelona) amb la finalitat d'usos comercials i de promoció de les Següents edicions i promoció per part de la cursa de certa informació comercial de les empreses patrocinadors. lació i oposició contactant via correu electrònic a través d'info@antenasolidaria.cat.

Tots els participants renunciïn als drets d'imatge durant l'esdeveniment. L´organització podrà utilitzar les imatges de l´esdeveniment amb finalitats pròpies. El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatge, així com per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre. L'acceptació d'aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza L'Antena a fer fotografies i enregistraments de la seva participació, i atorga el seu consentiment per a la difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges capturades durant l'esdeveniment, sense dret a rebre cap compensació econòmica. Aquestes imatges mai s'utilitzaran per a fins diferents dels esmentats.

 

 

ARTICLE 15: ACCEPTACIÓ i RESPONSABILITAT

Els participants seran els únics responsables dels danys que puguin causar d'altres corredors, a ells mateixos oa terceres persones físiques o jurídiques durant el desenvolupament de la cursa. En aquest sentit, l’entitat organitzadora queda exempta de les responsabilitats que es puguin derivar de l’actuació negligent de qualsevol dels participants.

 

 

 

ARTICLE 16: PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 L'organització es reserva el dret de desqualificar aquells participants que no compleixin la normativa durant l'esdeveniment. Les sancions seran determinades de manera consensuada per lorganització. El director de la cursa imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets. L'organització expulsarà qualsevol participant que presenti un comportament violent cap a un altre corredor, un oficial o el públic. L'organització expulsarà qualsevol participant que no passi per tots els controls de pas i punts d'avituallament. L'organització expulsarà qualsevol participant que mostri una actitud irrespectuosa cap a l'entorn, la fauna o la flora. El director de la cursa es reserva el dret davaluar cada acció de manera individual i modificar els paràmetres establerts anteriorment.

Reglement de L´Antena

ARTICLE 1: ORGANITZADORS

 

La Mitja Marató de muntanya, el trail i la caminada popular Pedralbes Antena Solidària estan organitzats pel Col·legi Major Universitari Pedralbes juntament amb l’Associació de veïns de Pedralbes.

 

ARTICLE 2: DATA, RECORREGUT, HORARI i PARKING

La cursa es celebrarà el dia 9 de novembre de 2024

Consta de tres modalitats:

•            Mitja marató de muntanya (23 km). Desnivell: +1000 m.

•            Trail (10 km). Desnivell: + 450 m.

•            Caminada popular (8km). Desnivell: +290 m.

 

Track del recorregut:

•            Mitja marató de muntanya (23 Km)

o            https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/testv-1-23k-antena2024-154942726

•            Trail 10 km

o            https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/testv-1-10k-antena2024-154943957

•            Caminada popular

o            https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12169953

 

El recorregut estarà marcat, degudament senyalitzat amb cinta i/o pintura ecològica, senyals i/o calç. Els participants no podran sortir del recorregut marcat. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes aliens molt improbables.

 

HORARI SORTIDA

Es fa la plaça del Monestir, un espai ampli ia l'aire lliure.

08.00h – 8.45h Lliurament de dorsals (residents fora de Barcelona i sota petició*)

09.00h Sortida de la Mitja Marató de muntanya

09.30h Sortida del trail

09.35h Sortida de la caminada popular

10.30h Botifarrada popular

11.30h Entrega de premis i trofeus*

*L'horari és aproximat i dependrà de l'hora d'arribada dels guanyadors de les dues modalitats.

Cada participant rebrà informació detallada del calaix que li correspon, i haurà de sortir en aquest calaix al´hora programada. No podreu entrar al calaix ni abans ni després del seu horari programat.

 

PÀRQUING

Zona de pàrking: darrera del Montestir a la esquina dels carrers Montevideo i Castellet

 

 

ARTICLE 3: INSCRIPCIONS

Les inscripcions on-line estaran obertes fins el 6 de novembre a les 11:00 (els inscrits a partir del dia 1 de novembre a les 21:00h duran el dorsal no personalitzat). Es tancaran inscripcions quan s’hagin assolit els 500 participants.

Inscripció no federats: Cal afegir +4 € al preu d'inscripció en concepte d'assegurança en cas que no estiguis federat. Hauràs de presentar la lliçencia federativa o assegurança pertinent en el moment de recollida del dorsal. En cas de no presentar-se la fotocòpia o original del document de pòlissa o tarjeta federativa, s'haurà de pagar 3€ en concepte d'assegurança. A través de la pàgina web oficial de la cursa www.antenasolidaria.cat a l'apartat "Inscripcions" de la barra de menú superior.

Es tancaran inscripcions quan s'hagin assolit els 500 participants.

Un cop inscrits a Pedralbes Antena Solidària teniu dret a:

•            Cronometratge

•            Avituallament durant i després de la prova

•            Servei mèdic i assegurança d'accidents de la prova, en cas que es pagui l'import corresponent a aquesta. 

•            Assegurança de responsabilitat civil. 

•            Servei de recuperació / fisio post cursa

•            Servei de guarda-roba

•            Bossa del corredor de la prova

 

ARTICLE 4: RECOLLIDA DE DORSALS, XIP I SAMARRETA

El dia de la cursa no s’entregaran dorsals.*

Podran recollir-los a la botiga Camp Base - Intemperie (Carrer Villaroel n. 184) els dies 7 i 8 de novembre:

•            Dijous 7 de novembre: 10.30h - 13.30h i de 17.00 h – 20.00 h

•            Divendres 8 de novembre: 10.30h - 13.30h

* De manera extraordinària es podran lliurar dorsals a residents fora de Barcelona abans de la cursa. La petició s’haurà d’enviar a info@antenasolidaria.cat abans del 5 de novembre a les 21 hores, sota l’assumpte “Petició de dorsal”. Haurà d’indicar DNI, ciutat, nom i cognoms.

El dia de la cursa tots els productes (gels, barrets, etc.) que duguin els participants han de venir marcats de casa amb el dorsal. L’organització farà una revisió aleatòria abans de la sortida.

 

 

ARTICLE 5: INFORMACIÓ AL CORREDOR

El temps màxim per fer el recorregut serà de 105 minuts per la trail 11K, de 180 minuts per la mitja marató i sense límit per la caminada popular. L´organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d´assegurar-se que arribin a meta. Si es dóna el cas, caldrà respectar les indicacions dels jutges de la cursa. Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació. Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament a l’organització mitjançant els voluntaris distribuïts al recorregut o el control de pas més proper al lloc de la retirada. La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització. L’organització es guarda el dret de posar un control de pas en qualsevol punt del recorregut i es verificarà a l’arribada que tots els participants hagin passat per aquest. Si no és així, serà motiu de desqualificació.

 

 

ARTICLE 6: CONDICIÓ DELS CORREDORS

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats i no federats.

En cas de no ser major d'edat el dia de la cursa, és obligatori presentar emplenat el document "Autorització de menors" (el trobareu a l'apartat INFORMACIÓ del menú principal) a recollir el dorsal.

Es recomana que els més menuts tinguin sempre a la vostra disposició una persona adulta per a qualsevol incidència.

La caminada popular es realitza en un ambient familiar i s'aconsella anar en grup sempre procurant no obstaculitzar el pas a altres concursants de la caminada.

S'estableixen les següents categories (masculins i femenins). De manera que si un sub 23 guanya a la classificació general, guanyarà a les dues categories:

Sub 23: 13-23 anys

General: 24 anys o més

A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs. Lorganització pot valorar realitzar algunes excepcions per a casos particulars.

No hi ha condició d'edat mínima per participar a la caminada popular.

Els corredors majors d’edat que participin a la trail ho fan sota la seva responsabilitat. S´assumeix que escullen la modalitat de participació que millor s´adapti a la seva capacitat física i mental.

Els inscrits a la cursa participin voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició. Per això, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

 L'organització no es fa responsable de la pèrdua o l'oblit d'objectes durant el desenvolupament de l'esdeveniment.

 

 

ARTICLE 7: CONDICIONS D’ÚS DEL DORSAL

Per poder participar i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal propi que l’organització ha escollit. Cada dorsal és personal i intransferible. Només pot ser portat per la persona que li pertoca.

És important que el dorsal quedi col·locat a una zona visible. Es facilitaran imperdibles per a aquesta finalitat. Els corredors que participin sense dorsal quedaran exclusos de la classificació.

 

 

ARTICLE 8: TROFEUS, OBSEQUIS I PUBLICACIÓ DE LES CLASSIFICACIONS

Seran premiats els corredors de corredors dels trails que es classifiquin entre la primera i tercera posició per a la categoria Sub 23 i General. Els premiats obtindran un trofeu i algun obsequi a determinar.

També es premiarà el club més ràpid de la Mitja Marató i la 11K. Per determinar la classificació, computaran els 4 millors temps de l'equip (femení i masculí). El mètode de càlcul s'estableix a la suma dels 4 temps més ràpids i es donaran 4 medallas al club que guanyi la Mitja Marató i la 11K.

Els obsequis per participants es lliuraran quan es recolli el dorsal al punt de recollida esmentat anteriorment. L'obsequi es compon d'una camiseta oficial de la cursa, a parts d'altres petits obsequis.

Les classificacions sortiran a la pàgina web oficial www.antenasolidaria.cat.

 

 

ARTICLE 9: INFORMACIÓ DE SALUT

La cursa disposa de l’assegurança obligatori però no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar els participants i espectadors durant aquesta competició, si bé vetllarà per evitar-los. L’organització recomana als participants fer una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

 

 

ARTICLE 10: AVITUALLAMENTS I PRESTACIONS

Dins la zona d´avituallament només es podrà circular en un sol sentit d´entrada i sortida.

Als avituallaments, caldrà rendir-se les mans abans d´entrar i respectar les distàncies de seguretat. En cas d´agafar el sòlid, és menjarà forà dels límits de la zona d´avituallament a la zona on es situïn les bosses per recollir les deixalles.

Hi haurà més d´una taula distribuïdes i separades per facilitar diferents punts d´avituallament.

Els participants disposaran dels següents avituallaments:

•            Mitja Marató: un sòlid (amb begudes isotòniques, aigua, fruita i aliments propis per a esportistes) a Can Cuiàs, dos líquids (begudes isotòniques i aigua) a l'esplanada de la Mare de Déu de Collserola, més l'avituallament final a la Plaça del Monestir.

•            Trail 11K i caminada popular:  Un líquid (begudes isotòniques i aigua) a l'esplanada de la Mare de Déu de Collserola més l'avituallament final a la plaça del Monestir.

A l´avituallament de l´arribada es donarà avituallament una sola vegada per corredor. Només es podrà accedir una vegada i es sortirà cap a un lloc amb prou espai.

Per les modalitats de mitja marató i trail és obligatori dur un recipient (tipus got, cantimplora) per poder fer els avituallaments durant el recorregut de la cursa.

 

 

ARTICLE 11: MEDI AMBIENT

La cursa es realitza a un Parc Natural. Cal que tots els corredors mostrin respecte al medi ambient i respectin les normes referides al Parc Natural. El seu incompliment significarà la desqualificació del corredor. No està permès llençar cap tipus de deixalla ni a la zona urbana ni forestal. Tots els gots i papers que es puguin utilitzar a l'avituallament i botifarrada de la Plaça del Monestir caldrà llençar-los a les papereres muntades per l'organització.

 

 

 

 

ARTICLE 12: DEVOLUCIONS

Un cop efectuada la inscripció de la prova, no es realitzarà cap devolució de l’import.

En cas de no poder participar a la cursa solidària per motius aliens, seràs convidat a gaudir de la jornada amb l’organització des de la plaça del Monestir.

Les propostes de millora es faran per escrit una vegada finalitzada la cursa. Totes les propostes seran ben rebudes per tal de poder millorar any rere any l'Antena Solidària.

L'Antena es reserva el dret de cancel·lar la cursa abans de la sortida si hi ha amenaces a la integritat física dels participants a causa de circumstàncies externes a l'organització.

L'organització no assumeix responsabilitat pels despeses addicionals relacionades amb la inscripció, com ara allotjament o transport, en cas que l'esdeveniment sigui cancel·lat.

Si la situació ho requereix, l'organització podrà dur a terme les modificacions següents:

a) Modificar els itineraris.

b) Implementar recorreguts alternatius.

c) Ajustar els horaris de sortida.

 

 

ARTICLE 13: AUTORITZACIÓ DELS DRETS PERSONALS

Els participants autoritzen a l’organització, la seva imatge, amb les fotografies que puguin fer-se al llarg de l’esdeveniment, mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit temporal. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació i la marca esportiva realitzada.

 

 

ARTICLE 14: PROTECCIÓ DE DATS

Usos i finalitats de les dades: Les dades (nom, correu electrònic, sexe i edat) del participant seran emmagatzemades a la base de dades de Trail Antena Solidària (Col·legi Major Universitari Pedralbes amb CIF (Q0868012F) i direcció (Av. Pearson) 27 - 29, 08034, Barcelona) amb la finalitat d'usos comercials i de promoció de les Següents edicions i promoció per part de la cursa de certa informació comercial de les empreses patrocinadors. lació i oposició contactant via correu electrònic a través d'info@antenasolidaria.cat.

Tots els participants renunciïn als drets d'imatge durant l'esdeveniment. L´organització podrà utilitzar les imatges de l´esdeveniment amb finalitats pròpies. El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatge, així com per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre. L'acceptació d'aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza L'Antena a fer fotografies i enregistraments de la seva participació, i atorga el seu consentiment per a la difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges capturades durant l'esdeveniment, sense dret a rebre cap compensació econòmica. Aquestes imatges mai s'utilitzaran per a fins diferents dels esmentats.

 

 

ARTICLE 15: ACCEPTACIÓ i RESPONSABILITAT

Els participants seran els únics responsables dels danys que puguin causar d'altres corredors, a ells mateixos oa terceres persones físiques o jurídiques durant el desenvolupament de la cursa. En aquest sentit, l’entitat organitzadora queda exempta de les responsabilitats que es puguin derivar de l’actuació negligent de qualsevol dels participants.

 

 

 

ARTICLE 16: PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 L'organització es reserva el dret de desqualificar aquells participants que no compleixin la normativa durant l'esdeveniment. Les sancions seran determinades de manera consensuada per lorganització. El director de la cursa imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets. L'organització expulsarà qualsevol participant que presenti un comportament violent cap a un altre corredor, un oficial o el públic. L'organització expulsarà qualsevol participant que no passi per tots els controls de pas i punts d'avituallament. L'organització expulsarà qualsevol participant que mostri una actitud irrespectuosa cap a l'entorn, la fauna o la flora. El director de la cursa es reserva el dret davaluar cada acció de manera individual i modificar els paràmetres establerts anteriorment.

bottom of page